Op deze dagen is er geen les wegens examen. Op vrijdag is er wel les.