Over Jiu Jitsu (en zelfverdediging)

Ontstaan en ontwikkeling van Jiu-Jitsu

Er zijn verscheidene versies over de ontwikkeling vanJiu-Jitsu, maar de waarschijnlijkste is deze:

In de jaren 1700 verzette de ridderkaste der Samurai zich tegen de wetten van de keizer. Zij werden daarvoor gestraft en mochten geen wapens meer dragen. Terzelfder tijd komt een arts uit Nagasaki van China terug waar hij bij een na kampleraar (HAKU-TAI) de kunst der wapenloze kamp geleerd heeft. Hij heeft echter vastgesteld dat voor de uitvoering van deze grepen een tamelijk grote lichaamskracht nodig is.

Tijdens een wandeling wordt hij door een storm verrast en stelt daarbij vast dat de buigzame takken van een wilg zich bij iedere windstoot naar beneden buigen en dan terug omhoog schieten. Door deze waarneming geïnspireerd zal de arts een systeem ontwikkelen zodat ook de zwakkere, door meegeven, kan overwinnen.

Hij sticht een school die de naam wilgenschool (YOSHIN-RYU) krijgt. In deze school worden de samurai onderricht en worden de geleerde grepen dermate uitgebouwd en geperfectioneerd dat men daaruit de huidige Jiu-Jitsu, kan uittrekken.

Waarom zijn er zoveel systemen ?

Er zouden geen voorschriften in de zelfverdediging of in de kampsportsoorten gegeven worden, wanneer er maar één systeem gegeven werd. Daar de mensen zeer verschillend zijn, ontwikkelden zich onvermijdelijk ook verschillende zelfverdedigingssystemen.

Er zijn in de sport meerdere balspelen (voetbal, handbal, volleybal, enz.) en in de zelfverdediging en de kampsportkunst zijn er eveneens meerdere systemen:

Judo(milde kunst)
Gevechtssport met vaste technieken en kampregels  gesticht door Jigoro Kano in 1882 te Tokio.
Jiu-Jitsu,  (zachte kunst)
Moderne zelfverdediging
Karate
(lege handen) Harde zelfverdediging
Taekwondo
Koreaanse Karate-systeem
Kungfu
Krijgskunst afkomstig van de Chinese monniken, alsook een levenswijze en levensfilosofie
Aikido
Japanse klassieke zelfverdediging weg ter gelijkschakeling van de  kracht gebaseerd op klemtechnieken
Kendo
Japans zwaard- en stokspel
Sumo (-worstelen)
Oud-Japanse ringsport (nationale sport in Japan)
Tai-Jitsu
Lichaamskunst (zelfverdediging)
Ju-Jitsu
Oude Japanse zelfverdediging

Ieder systeem heeft zijn recht van bestaan. Of deze doorbreekt is een kwestie van tijd, kwaliteit en leermethode.

 

Zelfverdediging

Opdat de zelfverdediging zou kunnen ingeroepen worden, moeten er vijf voorwaarden aanwezig zijn:

1. De aanval moet gepleegd zijn tegen uzelf of tegen anderen.
2. De aanval moet met geweld gepleegd zijn.
3. De aanval moet onwettig zijn.
4. De aanval moet ogenblikkelijk en gevaarlijk zijn.
5. De verdediging moet in evenredigheid zijn met de aanval.

Elementen nodig om een onwettige aanval succesvol af te slaan met Jiu-Jitsu:

1. Verfijnde en gepaste techniek.
2. Soepelheid.
3. Snelheid.
4. Zelfvertrouwen.
5. Zelfbeheersing of koelbloedigheid.