Yawara Clubreglement

 1.  Een jiu–jitsuka gedraagt zich steeds waardig, zowel in zijn houding als in zijn taal. Hij beheerst zich onder alle omstandigheden.
 2.  Het beoefenen van jiu-jitsu, buiten clubverband, is steeds op de verantwoordelijkheid van het lid zelf. Het bestuur en de sensei’s kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 3.  Openbare ordeverstoring, vechten en wangedrag zijn verboden en zullen een definitieve uitsluiting uit onze club tot gevolg hebben.
 4. Tussen de tatami en de kleedkamers is het gebruik van pantoffels en schoenen verplicht. Bij niet naleving kan de toegang tot de tatami geweigerd worden.
 5. Ieder lid moet tijdig in de dojo (oefenzaal) aanwezig zijn en laatkomers vragen de lesgever toelating om de tatami te betreden.
 6. Leden, jonger dan 18 jaar, die later komen of de les vroeger willen verlaten, moeten hiervoor toestemming van hun ouders hebben.
 7. De leden tonen respect en gehoorzamen de lesgever, maar ook tegenover een hogere gordel.
 8. Hogere gordels zijn een voorbeeld voor de lagere gordels.
 9. Bij het niet naleven van de regels kan de sensei een gepaste straf opleggen.
 10. Indien de jiu–jitsuka van de tatami gezet wordt, mag deze de dojo niet verlaten voor het einde van de les.
 11. Het betreden van de tatami wordt onverbiddelijk verboden aan dronken leden.
 12. De kimono is steeds proper en niet gescheurd. De gordel is goed geknoopt, zodat men zich niet kan bezeren bij het vallen. Indien men tijdens de les een T-shirt en/of sokken wenst te dragen, moeten deze wit zijn (liefst de T-shirt van de club). Het kenteken van de club wordt gedragen op de linkerborst op ongeveer 15 cm van de naad bovenaan en 6 cm van de rever.
 13. Handen en voeten zijn rein en de nagels moeten kort geknipt zijn om elkaar niet te bezeren.
 14. Naar het toilet gaan gebeurt voor de les zodat men de les niet hoeft te storen.
 15. Op de tatami is het verboden om juwelen te dragen.
 16. Verwondingen en/of kneuzingen moeten onmiddellijk aan de lesgever gemeld worden, zodat eventueel de nodige stappen op het gebied van verzekering en verzorging genomen kunnen worden.
 17. De leden moeten steeds toestemming vragen om de tatami te verlaten.
 18. Bij het betreden of verlaten van de tatami moeten de leden de tatami groeten.
 19. Bij elke partnerwisseling dienen de betrokkenen elkaar te groeten.
 20. Op de tatami mogen enkel wapens van de club gebruikt worden. Dit gebeurt enkel onder toezicht van de lesgever.
 21. Bij het omkleden heerst orde en rust.
 22. In de dojo is roken en overbodig lawaai verboden.
 23. Ieder lid moet steeds in orde zijn met zijn lidgeld en verzekering. Bij nalatigheid van betalen kan de toegang tot de tatami geweigerd worden.
 24. Op de tatami is eten, snoep en frisdrank verboden. Enkel water is in bescheiden hoeveelheid toegelaten.
 25. Alle toegetreden leden verklaren door hun lidmaatschap zich te schikken naar het huishoudelijk reglement. Indien niet kan het lid uitgesloten worden door het bestuur.
 26. Het lidgeld wordt gevraagd ter ondersteuning van de werking van de club. Dit kan betaald worden per les, per tienbeurtenkaart of per jaar. In het lidgeld per jaar is de verzekering inbegrepen.
 27. De toegetreden leden stemmen er in toe dat hun naam wordt opgenomen in de beperkte en uitgebreide ledenlijst op de website. Deze ledenlijsten zijn toegankelijk voor toegetreden leden.
 28. Bij het inschrijven geeft het lid (of de ouders) toestemming(of niet) voor het gebruik van de gegevens en het plaatsen van foto’s op de website.